ایمن شناس پرشیا

خدمات شرکت:

  • تهیه و توزیع تجهیزات و سیستم های اعلام و اطفای حریق دارای استاندارد و مطابق ضوابط سازمان آتش نشانی تهران
  • طراحی سیستم اعلام حریق آدرس پذیر و متعارف در کلیه ساختمانها و صنایع مختلف
  • طراحی سیستم اطفای حریق (دستی و خودکار) در کلیه ساختمانها و صنایع مختلف
  • نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفای حریق
  • سرویس و نگهداری سیستم های ایمنی اعلام و اطفای حریق
  • ارائه خدمات آموزشی و مشاوره در زمینه ایمنی و آتش نشانی
  • انجام مطالعات پژوهشی و تهیه طرح ها و برنامه ها در زمینه ایمنی و آتش نشانی